• Du er her:
  • Ansøgninger
  • Vi støtter....

    De økonomiske midler, vi i klubben tilvejebringer ved indtægtsgivende aktiviteter og arrangementer indgår i hjælpefonden, hvorfra de af økonomiudvalget uddeles efter regler udstukket af præsidiet.

    Fondens formål er ved gaver og tilskud at yde støtte til kristelige og almennyttige formål samt at yde tilskud til personer, der løser opgaver i overensstemmelse med Hedensted Y’s Mens Klubs ordinære vedtægter.

    Se retningslinjerne.