Retningslinjer for uddeling af økonomisk støtte

Retningslinjer for uddeling af økonomisk støtte og
relevante oplysninger i ansøgningen.

 

Hvad der ydes tilskud til:

·         Lokale kirkelige børne- og ungdomsarbejder.

·         Internationale og lokale sociale humanitære arbejder.

·         Unge menneskers lederuddannelse i forbindelse med frivilligt kristeligt arbejde.

·         Spejderlederes uddannelse.

·         Indkøb af nye ting og iværksættelse af tiltag, der kan være med til at gøre en forskel på det pågældende sted

·         Hvad der ikke ydes tilskud til
Foreningers og organisationers driftsudgifter.
Personlige udgifter f.eks. i forbindelse med volontørarbejde og studierejser.

·         Ansøgningsfrister
15. januar, 15. april, 15. juli og 15. oktober

·         Ansøgningen stiles til
Klubben og sendes via mail: Lars Christensen mailto: lc@hk-hornsyld.dk 

Ansøgningens indhold
Foreningens, organisationens og/eller ansøgers navn, adresse, e-mail og tlf.nr.
Foreningens eller organisationens kontaktperson
Oplysninger om foreningen eller organisationens arbejde
Oplysninger om baggrunden for ansøgningen
Hvad der ansøges til og det ansøgte beløbs størrelse 
Oplysninger om projektets økonomi
Oplysninger om der er ansøgt hos andre donorer
Har vedkommende tidligere modtaget bidrag fra Hedensted Y’s Mens Club
Oplysninger om kendskab til Hedensted Y’s Mens Club
Bankkontoen til indsættelse af donationen


                                                                                         Fondsudvalget